Duyurular

Acland Video İnsan Anatomisi Atlası veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: 
http://www.aclandanatomy.com

Kapsam:

Tıp öğrencileri, hemşireler, yardımcı sağlık hizmeti çalışanları ve pratisyen hekimlere yönelik hazırlanmış, anatomi gösterimi ve kas fonksiyonlarının öğretimi için kullanılmaktadır.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 30 Ekim 2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı