Duyurular

Archives Unbound veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=GDSC

Alternatif erişim adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=GDC

Kapsam: Osmanlı İmparatorluğu`nun son dönemlerini ve genç Turkiye'ye ait notları içeren tarihin en önemli anlarını belgelendiren, mikrofilm koleksiyonlarının dijitalleştirilmesiyle oluşturulmuş bir veri tabanıdır.

Her Hakkı Saklıdır © 2016 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr