Duyurular

ASME (American Society of Mechanical Engineers) veri tabanı tam metin erişime açılmıştır.

ASME ( American Society of Mechanical Engineers)

Erişim adresihttp://asmedigitalcollection.asme.org/

Kapsam: Makine Mühendisliği konu alanında 2000 yılından günümüze ulaşan 28 dergi ve 2008 yılından bu yana yayımlanan konferans tutanaklarına erişim sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı