Duyurular

ASTM Standards and Engineering Digital Library veri tabanı tam metin erişime açılmıştır.

ASTM Standards and Engineering Digital Library

Erişim adresi: http://enterprise.astm.org/

Kapsam: Demirçelik ürünleri, demir içermeyen metaller, inşaat, tekstil, medikal cihazlar gibi konu alanlarında teknik ve bilimsel makalelere, konferans bildirilerine, kitap ve elkitaplarına, standartlara erişim sağlamaktadır.

IHS Standards Expert

Erişim adresi: https://login.ihserc.com/login/erc

Kapsam: ASTM Standartlarına tam metin erişim sağlar. Ayrıca, EN, BSI/BSOL, ISO, DIN, vb. gibi standartların özet bilgileri görüntülenebilir.

Her Hakkı Saklıdır © 2017 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı