Duyurular

British Library Newspaper Archive veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=BNCN

Kapsam: 19. Yüzyılda İngiltere’de yayınlanmış ulusal, bölgesel ve yerel gazetelerin dijital versiyonlarını sunan bir arşivdir. 1600-1926 döneminin sosyal, politik ve kültürel olaylarını yansıtır.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 31.03.2015

Her Hakkı Saklıdır © 2017 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı