Duyurular

Eighteenth Century Collections Online veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

  Eighteenth Century Collections Online - 30 Nisan 2014

Erişim adresi http://infotrac.galegroup.com/itweb/hu_tr?db=ECCO

Kapsam: 1701 ve 1800 tarihleri arasında Osmanlının da dahil olduğu Doğu’nun ve Avrupa’nın büyük imparatorlukları arasındaki ilişkileri konu alan yaklaşık 180.000 başlığı içermektedir.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı