Duyurular

GeoScienceWorld veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://www.geoscienceworld.org/

Kapsam: Akademik ve endüstri alanında çalışan uzmanlık düzeyindekiyerbilimciler için temel olan bilgilere erişim sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı