Duyurular

IMF E-Library veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://www.elibrary.imf.org/

Kapsam:

Küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara,
 e-kitaplara ve istatistiklere erişim sağlamaktadır.Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 07 Agustos 2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı