Duyurular

Inspec & Inspec Analytics veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Mühendislik, fizik ve bilgi teknolojileri gibi çok sayıda disipline ait kitap, dergi, tez, patent, konferans bildirilerine kaynaklara erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://bit.ly/3kGZV1Y

Erişim Tarihleri: 24.9.2020-30.11.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı