Duyurular

İntihal.net veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim: https://intihal.net

Kapsam: İntihal.net  akademik çalışmalardaki benzerlik oranını ortaya koymak için Türkiye'de üretilmiş bir programdır. İntihal tespit ve raporlama yazılımı olan bu program genel olarak dokümanlar arasında aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) bulmayı hedeflemektedir.

Üyelik için: Ayşen Şahin - Danışma ve Eğitim Birimi

(Tel: 305 1065 / E-posta: aysen.sahin@hacettepe.edu.tr)


*31 Aralık 2019 tarihinde deneme erişimi sona erecektir.
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı