Duyurular

Kanunum veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Kanunum.com, kanun, KHK ve Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu İhale Kurumu ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu gibi kurum mevzuatını, Maliye Bakanlığı tarafından esas alınan özelgeleri (mukteza), 1928 yılı sonrası Resmi gazete içeriğini, Başbakanlıkça yayınlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeleri,Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını, 90 yıllık TBMM Tutanak Dergisi içeriğini ve TBMM Genel Kurul ve Komisyon gündemindeki tasarılarını sunmaktadır.

Erişim Adresi: https://www.kanunum.com/

Erişim Tarihleri: 30.11.2019-30.12.2019

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı