Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 30 kalem muhtelif Temizlik Malzemesi satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)
Tekliflerin Sunulacağı Adres : H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Son Teklif Verme Tarihi : 31.03.2017 saat 17:30
Teklif türü: Bu dorudan temin için  kısmi teklif verilemez. İşin tamamı için teklif verilecektir. Toplam bedel üzerinden en avantajlı fiyat veren firma üzerinden alım işlemi gerçekleştirilecektir.
Teknik Şartnamesi : Liste için tıklayınız.
Son teslim Tarihi : Siparişten hemen sonra.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı