Duyurular

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 1 adet Güç Kaynağı satın alınacaktır.

Teslim Edileceği Yer : Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K.'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince (Doğrudan Temin)
Tekliflerin Sunulacağı Adres : H.Ü. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı  BEYTEPE
İlan Tarihi: 01.03.2018
Son Teklif Verme Tarihi: 05.03.2018
Son Teklif Verme Saati: 17:30                     
Son teslim Tarihi :
Siparişten itibaren 20 gün içinde teslim edilecektir.


3 kVA Gücünde 10 Dakika Besleme Süreli Kesintisiz Güç Kaynağı (Online)
Teknik Şartnamesi
    
1.Kesintisiz güçkaynağı (Ups) online aktif çalışma prensibine sahip olacaktır.
2.3 kVA’lık online Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) teklif edilecektir.
3.KGK’nın çıkış güç faktörü en az 0,8 olacaktır.
4.Çıkış frekansı bataryadan çalışırken 50± % 0.50 Hz olmalıdır.
5.KGK 1 faz giriş, 1 faz çıkışlı olmalıdır. KGK’ın çıkış voltajı statik durumda düzgün sinüs dalgası ve 220 ± %2 Volt AColmalıdır.
6.KGK’nın tam yük gücündeki batarya kapasitesi (5)dakika olmalıdır.
7.KGK ± %10 voltaj değişimine karşı kendisini koruyabilmelidir
8.KGK,sistemi en az ± %5 Hz frekans değişimlerine karşı koruyabilmelidir
9.Statik by pass olmalıdır
10.Cihazın verimi en az %87 olmalıdır
11.Redresör/şarj grubu giriş ve çıkış sigorta ve/veya otomatik şalterle aşırı voltaj,aşırı akım ve kısa devrelere karşı korunacaktır.Şebeke dalgalanmalarından KGK2’nın elektronik aksamı zarar görmeyecek,garanti süresi zafında yaşanabilecek bu gibi durumlarda cihazın onarımı yükleyici firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır
12.KGK çıkışındaki toplam harmonik bozulum(distortion)doğrusal (linear) yüklerde %3 doğrusal olmayan (non-linear)yüklerde ise %5den küçük olacaktır
13.Cihazın gürültülü seviyesi invertörden çalışma durumunda 1m mesafesinde en fazla 45dB(A)olacaktır
14.KGK üzerinde LCD ekran bulunmalı ve bu ekran üzerinde giriş voltajı,giriş frenkansı ,çıkış voltajı,çıkış frekansı,yük yüzdesi,batarya voltajı gözlemlenebilir olmalıdır
15.KGK aşırı yük kapasitesi max %110 yük uyarı veriyor,%110-130 yükte min 30sn %130 üzeri yükte min1 sn de baypass a aktarılır olmalıdır
16.UPS’lerde  RS232 ile haberleşme sağlana bilecek bit yazılım verilmeli ve bir  kullanıcı bilgisayarına yüklenerek çalışması sağlanmalıdır
17.Üretici firmanın ISO 9001 belgeleri olmalıdır
18.KGK akileri en az 4 yıl ömür beklentisi bakımsız kuru tip olmalıdır.
 
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı