Duyurular

Legal Online veri tabanı uzaktan eğitimi desteklemek amaçlı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Legal Online veri tabanı, tarafından yayınlanan akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergilerine, araştırma, tez, ders, uygulama, doktrin içerikli kitaplara ve dilekçelere, içtihatlara ve mevzuatlara erişim sağlamaktadır.

Dergi ve Kitaplarına erişim için: https://legal.com.tr/kitaplik
Yargı Kararları ve Mevzuat Bankasına erişim için: https://legalbank.net

Erişim Tarihleri: 19.03.2020-01.05.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı