Duyurular

Legal Yayıncılık veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Legal Yayıncılık tarafından yayınlanan akademik ve uygulamaya yönelik hakemli hukuk dergilerine, araştırma, tez, mevzuat, ders, uygulama ve doktrin içerikli kitaplara erişim sağlamaktadır.

Dergi ve Kitaplarımıza erişim için: www.legal.com.tr
Yargı Kararları ve Mevzuat Bankamıza erişim için: www.legalbank.net

31.12.2019 tarihinde deneme erişimi sona erecektir.
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı