Duyurular

Lexicomp Online veritabanı erişime açılmıştır.

Erişim adresi: https://online.lexi.com

Kapsam:
Lexicomp üç tıbbi bilgi kaynağını “kapsamlı tek bir online çözümde” sunmaktadır.

Üç tıbbi bilgi kaynağına ve klinik araçlara erişim: 
• Lexicomp hasta başı kullanımına yönelik, açık ve öz tıbbi bilgi sağlamaktadır 
• Facts & Comparisons,® alanında değer verilen çizelgeler, tablolar ve karşılaştırmalı ek bilgiler sağlamaktadır. 
• AHFS, CMS incelemeleri olarak bilinen kapsamlı bir araştırma çözümü sunmaktadır.

Tüm veri tabanı içerik:

Lexi-Drugs® (with AHFS Essentials & AHFS DI for hospital and academic clients) 

The AHFS DI Essentials ve AHFS DI veri tabanları açık, öz ve hasta bakımı sırasında kullanılan bilgilere erişim sağlamaktadır. AHFS Essentials ve AHFS DI linkleri tedavi/karşılaştırmalı fayda incelemelerini içermektedir. Kapsam dahilinde 700.000den fazla bibliyografik referans künyesi 500.000 temel araştırma referans bilgisi bulunmaktadır.

 

Lexi-Drugs® International 

İlaçların uluslararası isimleridir.

Pediatric & Neonatal Lexi-Drugs™ 

Çocuk ve yeni doğan dozaj bilgilerini içerir.

Geriatric Lexi-Drugs™ 

Yaşlı dozaj bilgilerini içerir.

Natural Products 

En sık kullanılan doğal ürünler hakkında detaylı bilgi sağlamaktadır. Bilgi alanları şunlardır: tipik dozajlar, bildirilen kullanımlar, aktif bileşenler, farmakoloji, teorik uyarılar ve kontrendikasyonlar, toksisiteler, uyarılar ve potansiyel etkileşimler.

 

Pharmacogenomics 

Farmakogenomikler hakkında bilgileri içerir.


Infectious Diseases 

Bulaşıcı hastalıklar bölümüdür.

Lab and Diagnostic Procedures 

Laboratuvar ve Teşhis Prosedürleri hakkında bilgi sağlar.

Tüm klinik modül içerik

Interactions

Lexi-Interact ilaç̧ ve bitki içeriklerinin etkileşimlerini analiz etmeye yarayan bir sistemdir. İlaç, doğal ürünler, yiyecek ve alkol maddelerinin analizi sağlanmaktadır. Girdi listesi tamamlandıktan sonra “Analyze” butonuna tıklayarak analiz gerçekleştirilmektedir.

 

Drug I.D. (Ağız yoluyla alınan katı ilaçların tanımlanması )

Lexi-Drug ID özelliği; Tesir, Dozaj Formu, Sekil ve Renk gibi ürün karakteristiklerinin aratılarak; tablet, kapsül ve diğer ağız yoluyla alınan ilaç̧ dozaj formlarının belirlendiği bir uygulamadır. Sonuçlar ve ek ürün bilgileri erişim kapsamındaki görüntü̈ içerikleri ile birlikte görüntülenmektedir.

 

Calculations (Gelişmiş tıbbı hesaplayıcılar )

Lexi-CALC; infüzyon, yetişkin ve pediatrik organ fonksiyon değerlemeleri ve diğer konversiyon hesaplamalarını içermekte olan geniş̧ kapsamlı tıbbi hesaplayıcılardan oluşmaktadır.

IV Compatibility

Verilerin bütününe erişim için I.V. uyumluluk ile ilgili 2 kaynağa erişim sunulmaktadır- Trissel’s 2 ve King Guide Parenteral Admixtures

 

Patient Education (Hasta Eğitim Modülü)

İlaç, hastalık, prosedür bilgilerini içeren hasta eğitim paketlerini oluşturmaktadır. Kurumun ismine göre tedavi notları ile birlikte kişiselleştirme özelliği sunulmaktadır. Hastaların kullanımı için hazırlanmış̧ çıktı alınmakla birlikte hasta prospektüsleri hastalık, ilaç̧ tedavisi, durum ve prosedür bilgileri sunulmaktadır.

 

Toxicology (Zehirlenmeler ve ilaç doz aşımlarında değerleme, teşhis ve tedavi bilgileri)

Lexi- Tox zehirlenme ve doz aşımlarını değerlendirme teşhis ve tedavileri ile ilgili hasta bakım sırasında kullanılabilecek ilaç̧ bilgi kaynağıdır. Akut ekspo- zürler, kimyasallar, ilaçlar, zehirlenmeler, nükleer biyolojik etkenleri içermektedir.

 

İlaç Karşılaştırma İncelemeleri
Veriler Facts& Comparisons® Clinical eAnswers aracığı ile sağlanmıştır.

İlaç sınıflarına göre karşılaştırmalı etki inceleme ve tedavi içerikleri yer almaktadır.

 

Facts & Comparisons® for comparative data tables

Karşılaştırmalı İlaç Tabloları

Veri tablolarının yan yana getirilerek karşılaştırılma özelliği sunulmaktadır.

Veriler Facts & Comparisons Clinical eAnswers veri tabanından sağlanmaktadır

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı