Duyurular

Micromedex DRUGDEX veritabanı erişime açılmıştır.

Kapsam: Tıp ve eczacılık alanında biyoloji, mikrobiyoloji ve biyokimya alanları için dozaj bilgisini, ilaç etkilerini, farmakokinetik detayları içeren tam referanslı ilaç veri tabanıdır.

Erişim Adresi: https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/

Erişim Tarihi: 15.06.2020- 04.09.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı