Duyurular

Primal Pictures 3D Anatomi veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: 3 boyutlu anatomik yapı ve anatomi katmanlarının interaktif bir şekilde modellenerek incelendiği 400,000’den fazla görüntüye, biyomekaniklere, cerrahi müdahalelere, fizyolojik süreçlerle ilgili animasyonlara ve MR görüntülerine erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://www.anatomy.tv/
Erişim Tarihleri: 08.05.2020-03.07.2020
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı