Duyurular

ProQuest Central deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: ProQuest Central; işletme, psikoloji, fizik, sağlık ve eğitim gibi konu içeriğiyle multidisipliner alanda ProQuest’in en çok kullanılan 47 veri tabanına tam metin erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi:  https://trials.proquest.com/access?token=JdaqZcZGjOTmgNpIgmapcWsQv

Erişim Tarihleri: 03.03.2020-31.05.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı