Duyurular

Proquest Ebook Central veritabanı deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Proquest Ebook Central, işletme ve ekonomi, antropoloji, bilgisayar ve IT, güzel sanatlar, mühendislik ve teknoloji, eğitim, tarih, dil ve edebiyat, tıp, psikoloji, fiziki bilimler, fen bilimleri, din ve sosyal bilimler alanlarında kitaplara tam metin erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hacettepe-trial

Erişim Tarihleri: 5 Kasım- 4 Aralık 2019
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı