Duyurular

ProQuest veri tabanları deneme erişimine açılmıştır.

Periodicals Archive Online
Kapsam: Beşeri ve sosyal bilimler alanlarında 1802-2005 yılları arasında yayınlanmış dergilere erişim sağlamaktadır.


House of Commons Parliamentary Papers

Kapsam: 18-21. yy. İngiliz dokümanlarına erişim sağlamaktadır.

Documents on British Policy Overseas
Kapsam: İngiltere'nin dış politika talimatları, mektuplar ve notlar, iş raporları gibi uluslararası ilişkilerle ilgili ABD hükümet belgelerine erişim sağlamaktadır.

ProQuest Historical Newspapers: U.S. Major Dailies
Kapsam:
The New York Times (1980'den günümüze), Wall Street Journal (1984'ten günümüze), Washington Post (1987'den günümüze), Los Angeles Times (1985'ten günümüze) ve Chicago Tribune (1985'ten günümüze) gazetelerinin arşivlerine erişim sağlamaktadır.

ProQuest Historical Newspapers: International Collection
Kapsam:
Dünya genelinde yayınlanmış 50 gazetenin arşivine erişim sağlamaktadır.


Early English Books Online (EEBO)
Kapsam:
Dünya çapında 200’den fazla kütüphanenin katıldığı dijitalleştirilmiş kitap arşivine erişim sağlamaktadır.

Theatre and Drama Premium
Kapsam:
Oyunların tam metinleri, tasarımlar, referans materyaller, sesli oyunlar, film sahnesi performansları, belgeler ve video eğitim materyallerine erişim sağlamaktadır.

Erişim için tıklayınız.

Erişim Tarihleri: 17.9.2020-17.10.2020
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı