Duyurular

ProQuest Yazar Çalıştayı

Değerli Araştırmacılar,

ProQuest tarafından tez ve dergi makaleleri yazımı üzerine online yazar çalıştayı düzenlenecektir. Detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Eğitim Tarihi: 25.11.2020
Eğitim Saati: 14.00
Süre: 2 saat

Kayıt için tıklayınız.
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı