Duyurular

PsycINFO veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

Erişim Adresi: http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=423f46eb-b50c-4a01-a361-e97f22335e10%40sessionmgr198&vid=0&hid=116

Kapsam:

American Psychological Association (APA) tarafından üretilen, sadece psikoloji ve alt dallarıyla ilgili akademik disiplinlerde 1600'lere kadar uzanan, 3 milyondan fazla makale, kitap, tez, rapor özetleri ve bibliyografik verileri içermektedir.

.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 05 Agustos 2015

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı