Duyurular

Tez Yazımını Destekleyen ProQuest Yazar Çalıştayı

Değerli Araştırmacılar,

Proquest tarafından tez yazımı üzerine eğitim dili Türkçe online yazar çalıştayı düzenlenecektir.

Detaylar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Oturum 1
-Tez yazımına hazırlık
-Konu seçimi
-Literatür araştırması
Eğitim Tarihi: 28 Temmuz 2021-Çarşamba
Eğitim Saati: 14.00
Eğitim Süresi: 75 dk
Kayıt için tıklayınız.


 Oturum 2
-Tez yazımıyla ilgili detaylar
-Tezinizi yayınlamak için ipuçları
Eğitim Tarihi: 29 Temmuz 2021-Perşembe
Eğitim Saati: 14.00
Eğitim Süre: 75 dk
Kayıt için tıklayınız.


Not: Oturumlar birbiriyle bağlantılıdır. 2. Oturum için 1. oturuma katılım gerekmektedir.


Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı