Duyurular

The American Society of Civil Engineers (ASCE) veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

İnşaat mühendisliğinin tüm disiplinlerini kapsayan ASCE 1983’ten günümüze dergilere ve toplantı tutanaklarına erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: https://ascelibrary.org/
Erişim Tarihleri: 12.11.2020-12.12.2020
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı