Duyurular

Tüm uzmanlık alanlarında önde gelen radyologlar tarafından hazırlanmış STATdx Radyoloji Online Destek Sistemi deneme erişimine açılmıştır.

Kapsam: Radyoloji uzmanlarının daha hızlı ve güvenilir tanı koymasına destek sağlayarak tanı modülerine, imaj görüntülerine, anatomi içeriğine ve videolara erişim sağlamaktadır.


Erişim Adresi: https://app.statdx.com

Erişim Tarihi: 12.05.2020-06.07.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı