Duyurular

Westlaw International veri tabanı tam metin erişime açılmıştır.

Erişim adresi: http://westlaw.com/signon/default.wl?RS=UKIS1.0&VR=1.0&sp=inthacet-000

Kapsam:

Tüm dünyayı konu alan içtihat hukukuna, mevzuata, hukuki değerlendirmelere, anlaşmalara, dergilere erişim sağlamaktadır.

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı