Duyurular

World Scientific Publishing veri tabanı deneme erişimi açılmıştır.

Kapsam: Mühendislik, tıp, havacılık ve uzay, fizik ve eğitim gibi çeşitli disiplinlere ait ders kitaplarına erişim sağlamaktadır.

Erişim Adresi: http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks

Erişim Tarihleri: 1.10.2020-31.12.2020

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı