H.Ü. Öğrenci ve Akademisyenleri için Belge Sağlama Hizmetleri

Kurum Dışı Araştırmacılar için Belge Sağlama Hizmetleri

İletişim

 

H.Ü. mensubu olan ya da olmayan tüm araştırmacıların, akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak geliştirilen ve fotokopi veya ödünç verme yoluyla bilgi kaynağına (makale, tez, kitap vb.) erişimi sağlayan hizmettir.

 

 

H.Ü. ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYENLERİ İÇİN BELGE SAĞLAMA HİZMETLERİ

İstenen yayın, kütüphane koleksiyonunda mevcut değilse, Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanır.

Neleri isteyebilirim?

Makale, kitap ve tezler (içindekiler, kaynakça, özet ve seçilecek bir bölüm) için istek yapılabilir. Telif Hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez.

Diğer üniversitelerde yayınlanmış tezleri, Belge Sağlama Birimi aracılığı ile isteyebilirsiniz. TÜBESS ile YÖK'ten sağlanan tezler kullanıcılarımıza, basılı olarak verilir.

Diğer üniversitelerden basılı kitap istekleri, yalnızca akademik personel için yapılmaktadır.

 

Nasıl istek yapabilirim?

 

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?

Başvuruların karşılanma süresi ilgili kütüphanenin belge sağlama politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

Ücret

Ücret ilgili kütüphanenin belge sağlama politikasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Hizmet ve kargo bedeli Belge Sağlama Birimine ödenir.

 

 

KURUM DIŞI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BELGE SAĞLAMA HİZMETLERİ

H.Ü. mensubu olmayan araştırmacılar ve belge sağlama hizmetinden yararlanmak isteyen kurumlar, koleksiyonumuzda mevcut olan yayınlara fotokopi ve ödünç verme yoluyla erişebilir.

 

Neleri isteyebilirim?

Sanat kitapları ve referans kaynakları dışında koleksiyonumuzda mevcut olan makale, kitap, tez bölümleri için istek yapılabilir. Telif hakları gereği kaynakların tamamının fotokopisi çekilemez. Ödünç kitap isteklerinde, sadece kurumlar aracılığıyla yapılan istekler karşılanır.

 

Nasıl istek yapabilirim?
  • Kullanıcı, aradığı kaynağın kütüphanemizde mevcut olup olmadığını kitap ve dergi kataloğundan kontrol etmelidir.
  • Kaynak mevcut ise, Yayın İstek Formu eksiksiz doldurularak posta veya e-posta yoluyla Belge Sağlama Birimine iletilir.
  • Kullanıcı, Belge Sağlama Biriminin belirttiği fotokopi tutarını, aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırdığında işlemler başlatılır.
  • Ödünç kitap istekleri, ilgili üniversite ya da araştırma kurumu aracılığı ile istenebilir.

 

İsteğim ne kadar sürede karşılanır?

Ortalama 3 iş gününde, istekler kargoya verilir.

 

Ücret

Posta Yoluyla (Kargo-Karşı Ödemeli)

1-10 sayfa arası her bir yayın 6 TL + Devamında her 1-10 sayfa için 4 TL

 

 

İLETİŞİM
Beytepe Sağlık Bilimleri
Belge Sağlama Birimi Belge Sağlama Birimi
Tel: 090-312-297 65 87 Tel: 090-312-305 24 02
belgesa@hacettepe.edu.tr
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı