Fotokopi / Çıktı / Tarayıcı


Konservatuvar Kütüphanesinde, yalnızca koleksiyonda bulunan kaynaklar için fotokopi hizmeti verilir ve yayın çıktıları Ödünç Verme Biriminden alınır.

Tarayıcı
Beytepe ve Sağlık Bilimleri Kütüphanelerinde 7/24 hizmete sunulan tarayıcı cihazı kullanılarak;

  • Basılı kaynaklar ders ve araştırma notları ücretsiz ve yüksek kalitede taranarak elektronik kopyası alınabilir.
  • Tarayıcıdan geçirilen kaynaklar USB’ye aktarılabilir.
Fotokopi ve Çıktı Çalışma Saatleri
Konservatuvar Kütüphanesi
09:00 - 17:00
-
 

Fotokopi ücreti: Her sayfa için 0,06 TL'dir.

Çıktı ücreti: Her sayfa için 0,10 TL'dir.

Tarayıcı ücreti: Ücretsiz

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı