Kaynak Bağışı

Bağışlanmak istenen kaynaklar, “Kütüphane Bağış Değerlendirme Komisyonu” tarafından (gerektiğinde uzman görüşü alınarak) aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenir ve seçim işlemleri yapılır.

Komisyon, bağış yayınların, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçlarına uygunluğu açısından değerlendirme yapar.

Koleksiyona dahil edilmeyen yayınlar, bağış yapan kişiye iade edilir.

Bağış Kaynakların Seçim Kriterleri
  • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması

  • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)

  • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)

  • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması

  • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması

  • DVD lerin orijinal ve hasarsız olması

  • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması

  • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması

Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.

  İLETİŞİM BİLGİLERİ  
Beytepe  Sağlık Bilimleri Konservatuvar 
06532 Beytepe / ANKARA 06100 Hacettepe / ANKARA Bahriye Üçok Cad. No:4 06500 Beşevler / ANKARA
Tel: 297 65 93 Tel: 305 10 67 / 10 63 Tel: 212 62 10
Faks: 297 65 96 Faks: 311 79 98 Faks: 212 62 09
saglama@hacettepe.edu.tr
Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı