Kaynak Siparişi ve Bağışı

Kaynak Siparişi

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, kütüphaneye bilgi kaynağı alınması isteğinde bulunabilirler.

İstek ve siparişlerle ilgili olarak 10 gün içerisinde geri bildirimde bulunulacaktır.

Sipariş Takibi linkinden değerlendirme sonuçları takip edilebilir.

Sipariş Değerlendirme Kriterleri

 • Konusunda temel ve otorite sayılan tüm bilgi kaynakları,
 • Yeni açılan bölüm ya da birimler için temel ve güncel yayın istekleri,
 • Kullanım oranı yüksek yayınların yeterli ve yeni kopyaları,
 • Kullanım oranları düşük koleksiyonların, yeni ve farklı içerikli olanları öncelikli olarak sağlanır.
 • Basılı ve elektronik formatta var olan kitaplardan elektronik olanı tercih edilir (özellikle basılı kopya istenmemişse).

 

Sipariş Öncesi Başvuru Kaynakları
 • Kitap istekleri için Books in Print, Amazon, yayıncıların web sayfaları,
 • Film istekleriniz için IMDb,
 • Nota istekleriniz için IMSLP kaynaklarını kullanabilirsiniz.

 

Kitap Siparişi

Kitap isteklerinizi Kitap İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.

Kitap isteğinde bulunmadan önce kütüphane koleksiyonunda mevcut olup olmadığını kütüphane kataloğumuzdan taramanızı rica ederiz.

Kitap kütüphaneye gelip, işlemleri tamamlandıktan sonra istek yapan kişi bilgilendirilir.

 

Dergi Siparişi

Dergi isteklerinizi, Dergi İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.

İstekler, abonelik döneminde değerlendirilir ve istek sahibi bilgilendirilir.


Veri Tabanı Siparişi

Veri tabanı isteklerinizi, Veri Tabanı İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.

 • Yeni veri tabanı istekleri abonelik döneminde değerlendirilir.
 • Yeni ve mevcut veri tabanı aboneliklerinin devamlılığı yıl sonunda yeniden gözden geçirilir.
Görsel-İşitsel (film, ses dosyası vs.) Yayın Siparişi

Görsel-İşitsel yayın isteklerinizi Görsel-İşitsel Yayın İstek Formunu doldurarak kütüphaneye iletebilirsiniz.

Görsel-İşitsel yayın istekleri, abonelik döneminde değerlendirilir ve istek sahibi bilgilendirilir.

 

Kaynak Bağışı

Bağışlanmak istenen kaynaklar, “Kütüphane Bağış Değerlendirme Komisyonu” tarafından (gerektiğinde uzman görüşü alınarak) aşağıdaki kriterler doğrultusunda incelenir ve seçim işlemleri yapılır.

Komisyon, bağış yayınların, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçlarına uygunluğu açısından değerlendirme yapar.

Koleksiyona dahil edilmeyen yayınlar, bağış yapan kişiye iade edilir.

Bağış Kaynakların Seçim Kriterleri
 • Bağış kaynakların, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve kültürel faaliyetlerini destekler nitelikte olması

 • Kütüphane koleksiyonunda bulunmaması (sık kullanılan / ders kitabı ya da temel kaynak niteliği taşıyanlar hariç)

 • Yayın yılının 5 yıldan eski olmaması (nadir eserler, edebi kaynaklar vb. hariç)

 • Yıpranmış, eksik ya da fotokopi yayın olmaması

 • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması

 • DVD lerin orijinal ve hasarsız olması

 • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması

 • Güncel süreli yayın ise; düzenli gelişinin, bağışı yapan kişi/kurum tarafından sağlanacak olması

Bağışlanmak istenen kaynaklar, Bağış Kaynak Kabul Formu doldurularak kütüphaneye iletilir.

İLETİŞİM
Kitap/Gör-İşit Yayın Siparişi Dergi Siparişi Veritabanı Siparişi Kaynak Bağışı
Tel: 297 6593 Tel: 297 6590 Tel: 297 6585-132 Tel: 297 6593
saglama@hacettepe.edu.tr edergi@hacettepe.edu.tr ekaynak@hacettepe.edu.tr saglama@hacettepe.edu.tr

 

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı