Üyelik
İletişim

 

ÜYELİK

Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak için "Üyelik ve Ödünç Verme Sözleşmesi" doldurulur. H.Ü. Kimliği ya da eşdeğer belge ile Ödünç Verme Bankosuna başvurularak üyeliğin aktifleştirilmesi gerekir.  

ÖDÜNÇ VERME

Süreli yayınlar ve referans kaynaklarından ödünç verme işlemleri yapılmaksızın, kütüphane içerisinde yararlanılır.

Beytepe Kütüphanesi'nde sözlükler 6 saat süreyle ödünç verilir.

Tez ve nadir eserler kütüphane içerisinde ve saatlik olarak ödünç verilir.

Akademik

15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

Kitaplar istediğinde uzun süreli (3 ay) ödünç verilip, ayırtılmamışsa 1 kez uzatılabilir.

Sanat kitapları aynı haklarla ödünç verilir. Ancak, uzun süreli (3 ay) ödünç verilmez.

3 reserv kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Emekli, sözleşmeli ya da özel statüdeki akademisyenler de (Konuk akademik, ÖYP, Farabi) aynı haklardan yararlanabilir.

Konuk akademik personelin bu haklardan yararlanabilmesi için "Konuk Akademik Kütüphane Formu"nu bağlı bulundukları bölümden onaylatarak getirmeleri gerekmektedir.

İdari

10 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Öğrenci

10 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

Sözlükler 6 saat ödünç verilebilir.

Erasmus ve Mevlana dışındaki Özel öğrenci statüsündeki kullanıcılar bu haklardan yararlanamaz.

Yüksek Lisans ve Doktora

15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 2 kez uzatabilir.

3 reserve kitap 4 saat ödünç verilebilir. Uzatma ve ayırtma işlemleri yapılmaz.

UZATMA
 • Ödünç alınan kaynaklar bir başka kullanıcı tarafından ayırtılmamışsa 2 kez uzatma yapılabilir.

 • Uzatma işlemi mobil kütüphane ve web sayfası üzerinde bulunan Kütüphane Hesabım bağlantısından ya da ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

 • Ödünç alınan kaynaklar gecikmiş ise uzatma işlemi ancak ilgili kaynaklar kütüphaneye getirilerek yaptırılır.

AYIRTMA
 • İstenen kaynak bir başka kullanıcı tarafından ödünç alınmış ise ayırtma işlemi yapılır.

 • Ayırtma işlemi mobil kütüphane ve web sayfası üzerinde bulunan “Rezerv Koy”  bağlantısından ya da ödünç verme bankosuna başvurularak yapılır.

 • Ayırtılan kaynak kütüphaneye geldiğinde, kullanıcı e-posta yolu ile bilgilendirilir.

 • İlgili kaynak 2 gün bankoda bekletilir. 2 gün içerisinde alınmayan kaynaklar rafa yerleştirilir.

İADE

 • İade edilecek kaynakların işlemleri ödünç verme bankosunda yapılır.
 • Kaynaklar bir başkası tarafından da iade edilebilir.
GECİKME VE KAYIP
 • Ödünç alındıktan sonra materyalin kütüphaneye iade edilinceye kadar ki tüm sorumluluğu kullanıcıya aittir.

 • İade tarihini hatırlatmak kütüphanenin sorumluluğunda değildir. Ödünç alınan materyali zamanında iade etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

 • Materyal kayıp ya da hasar gördüğünde bunun sorumluluğu kullanıcıya ait olup, en kısa sürede “Basılı Koleksiyon Geliştirme Birimi ”’ne bildirmek durumundadır.

 • Uyarı, iade tarihi ve rezerv hatırlatmaları e-mail yoluyla yapıldığından, kullanıcıların en son geçerli e-mail adreslerini kütüphaneye bildirmeleri gerekmektedir. Ancak, kütüphaneden ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi üyeye aittir.  Ulaşmayan e-maillerden kütüphane sorumlu değildir.

 • İade tarihi yaklaşan ve üzerinde ayırtma olmayan durumlarda kullanıcılar web üzerinden kütüphane hesaplarına giriş yaparak iade sürelerini uzatabilirler.

 • Gecikme ceza notunun herhangi bir sebeple kullanıcının eline ulaşmaması gecikme cezasının ödenmemesi için geçerli bir gerekçe değildir.

 • Üzerinde gecikmiş kaynak bulunan ve gecikme cezası olan kullanıcılar yeni kaynak ödünç alamazlar.

 • Gecikme bedeli tabloda belirtilen miktarlarda Nakit/POS cihazı üzerinden alınmaktadır.

Materyal Türü

Süre

Akademik/İdari

Öğrenci

Kitap
Günlük
1.5 tl
1 tl
Rezerv Kitap
Saatlik
1.5 tl
1.5 tl
Sözlük

Saatlik

1 tl
1 tl
Tablet
Günlük
30 tl
30 tl

Kullanıcılarımız, kütüphane kitap geciktirme bedellerini
IBAN TR960001200154100006000107 nolu hesaba
( Alıcı Ad-Soyad: Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) ödeyerek, işlem dekontunun kopyasını library@hacettepe.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.
NOT: Lütfen, Havale/EFT işlemlerinizi yaparken açıklamalar bölümüne isim-soyisim, TC kimlik numaranız ve Kütüphane Kitap Geciktirme Bedeli yazmayı unutmayınız.

 

 • Aşağıda belirtilen kütüphane kaynakları ödünç verilmez:

 • Danışma Kaynakları (Abstract, Index, Handbook, Sözlük, Ansiklopedi vb.)
 • Tezler
 • Süreli Yayınlar
 • Atlaslar ve Haritalar
 • Birimlerce tespit edilen sayıları tükenmiş veya ayrılmış eserler
 • Nadir Eserler
 • Danışma Kaynaklarından sözlükler saatlik olarak ödünç verilebilir.

Üniversiteden mezun olan / ayrılan kullanıcılar Kütüphaneden ilişik kesmek zorundadır.
 

KURUM DIŞI KULLANICILAR

H.Ü. mezunları, HÜMED üyeleri, diğer araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi ve ticaret kurumları kütüphaneye üyelik yaparak, aşağıda belirtilen hizmet ve olanaklardan yararlanabilir.

 • Ödünç verilebilir tüm kaynakları belirtilen kurallar kapsamında ödünç alabilir
 • 24 saat açık olan kütüphane içinde, tüm basılı ve elektronik kaynaklardan yararlanabilir
 • Belge sağlama ve çıktı hizmetlerini kullanabilir
 • Danışma ve Eğitim Bölümünün hizmet ve etkinliklerine katılabilirler

Sağlık Bilimleri Kütüphanesine, yalnızca Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında çalışanlar ya da bu alanlarda Yüksek Lisans /Doktora yapanlar kurum dışı üyelik yapabilir.

1.Kütüphaneye Üyelik
 • Kütüphanenin web sayfasından ya da ödünç verme bankosundan alınan Kurum Dışı (Özel) Üyelik Sözleşmesi doldurulur. Kurumsal kimlik ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvurulur.

 • Üye olabilmek için üyelik aidatı ödenir.

 • Üyelik süresi uzatılmak istendiğinde, tekrar % 25 kütüphane kullanım bedeli alınır.

 • Üyelik iptalinde depozito, varsa kitap geciktirme ve/veya kaybetme ücretleri düşüldükten sonra, kullanıcıya geri ödenir.

ÜYELİK AİDATI

Zaman Aralığı

Depozito Tutarı (TL)

Kullanım Bedeli %25 (TL)

TOPLAM (TL)

HUMED üyesi H.Ü. mezunları
Yıllık
250
62.5
312.5
HUMED üyesi olmayan H.Ü. mezunları
Yıllık
500
125
625
Araştırmacılar
Yıllık
1.000
250
1.250
Kamu kurum ve kuruluşları
Yıllık
750
187.5
937.5
Sanayi ve ticaret kuruluşları
Yıllık
1.500
375
1.875

 

2.Kitap Ödünç Verilmesi

 • Kullanıcılar, 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir.
 • Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir. Uzatma işlemi yapılabilmesi için kitapların ödünç verme bankosuna getirilmesi gerekir.

3.Kitabın Geciktirilmesi veya Kaybedilmesi

 • Kütüphane, ödünç alınan kitapları zamanında iade etmeyen kullanıcıları e-posta ile uyarır. Ancak, çeşitli nedenlerle (iletişim bilgilerinin güncel olmayışı vb.) hatırlatma ya da uyarı mesajlarının ulaşmadığı durumlarda, geciken kaynaklardan kullanıcı sorumludur.
 • Her kitap için o tarihte geçerli olan günlük gecikme ücreti alınır.
 • Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmeyip üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçerse kayıp işlemi görür.
 • Kitabın kaybedilmesi halinde kullanıcı aynısını sağlamakla yükümlüdür. Kaynak piyasada bulunamadığı takdirde yeni baskısı veya ilgili kütüphaneci tarafından belirlenen eşdeğer bir kaynağı sağlamak zorundadır.

Ödeme Bilgileri:

Mesai saatleri içerisinde lütfen kütüphaneye başvurunuz.


Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinden yararlanmak isteyen özel kullanıcılarımızın üyelik işlemleri Hafta içi 8:30 - 17:00 saatleri arasında yapılır.

PROTOKOLLER

Üniversitemiz, aşağıda listelenen üniversiteler ile protokol imzalamıştır. Protokol gereği, ilgili üniversitelerin akademik personeli kütüphaneye dönemlik üye olup ödünç kaynak alabilir.

Protokol ile gelen akademik personel, 15 kitabı 30 gün, 3 adet DVD’yi 7 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.

H.Ü. akademik personeli, ilgili kütüphanenin kurallarına bağlı olarak ödünç kaynak alabilir.

Protokol Formları

KÜTÜPHANELERARASI ÖDÜNÇ VERME

Diğer üniversitelerin akademik personeli, kendi kütüphanesinden alacağı ‘’Kütüphanelerarası Ödünç Kitap / Fotokopi Formu’’ ile ödünç kitap alabilir.

Bu hizmetten yararlanan akademik personel, 15 kitabı 30 gün süreyle ödünç alıp, ayırtılmamışsa 1 kez uzatabilir.

KAMPÜSLARARASI KAYNAK İSTEKLERİ

H.Ü. akademik personeli tarafından istenen ve Beytepe, Sağlık Bilimleri ve Konservatuvar Kütüphaneleri koleksiyonlarının herhangi birinde  bulunan kaynaklar,

ilgili kütüphanelere gitmeden 2 iş günü içinde talep edilen kütüphaneye iletilir.

İstenen kaynağın (en fazla 5 kaynak) hangi kütüphanede olduğunun tespiti için katalog taraması yapılması ve kütüphanelerin

Belge Sağlama birimlerine başvurulması yeterlidir.

 İLETİŞİM
Beytepe Sağlık Bilimleri Konservatuvar
Tel: 090 -312-297 6591 Tel: 090 -312-305 1062 Tel: 090 -312-212 6210-1303
odunc@hacettepe.edu.tr
Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı