Personel
Pınar Al
Daire Başkan V.
297 6585
S.Cihan Doğan Daire Başkan Yardımcısı 305 2137 scdogan@hacettepe.edu.tr
Çiğdem Topuz Beytepe Kütüphanesi Müdürü 297 6585/103 topuz@hacettepe.edu.tr
Gökçe Demirdelen Konservatuvar Kütüphanesi Müdürü 212 6210/1304

 

Serpil Varol
D.Başkanı/Beytepe Kütüphanesi Sekreterliği
297 6585/86
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Sekreterliği 305 1061

 

BEYTEPE KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Ali Enal
Satın Alma ve Taşınır Kayıt Yetkilisi
297 6585/101
Recep Mutlu
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Sağlık Bilimleri)
305 2404
Gökçe Demirdelen Taşınır Kayıt Yetkilisi (Konservatuvar) 212 6210/1304 gokce.demirdelen@hacettepe.edu.tr

 

S.Cihan Doğan
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
305 2137
Fatih Ahrazoğlu Birim Personeli 297 6585/135 fatih.ahrazoglu@hacettepe.edu.tr

 

Ayşe Aydın Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 297 6590 kutuphanekurumsal@hacettepe.edu.tr
Ümit Kuran Kütüphaneci 297 6585/128 umit.kuran@hacettepe.edu.tr
Musa Yalçınkaya Birim Personeli 297 6585/129 musay@hacettepe.edu.tr

 

İÇ KONTROL ÇALIŞMA GRUBU
Pınar Al
Başkan
297 6585
pinaral@hacettepe.edu.tr
İlknur Erşen
Koordinatör
297 6585/139
S.Cihan Doğan Üye 305 2137 scdogan@hacettepe.edu.tr
Çiğdem Topuz Üye
297 6593
Ali Enal Üye 297 6585/101 ali.enal@hacettepe.edu.tr
Semih Bostan Üye
297 6587
Hediye Menteş Üye 297 6585/117 hmentes@hacettepe.edu.tr
Aysen Şahin Üye 305 1065 aysen.sahin@hacettepe.edu.tr
Gökçe Demirdelen Üye 212 6210/1304 gokce.demirdelen@hacettepe.edu.tr
Songül A. Karabulut Üye 297 6585/137 songul.karabulut@hacettepe.edu.tr

 

 

Serpil Varol
Sekreter
297 6585/100-112

 

Songül A. Karabulut Kütüphaneci / Birim Sorumlusu

297 6585/137

songul.karabulut@hacettepe.edu.tr
İlknur Erşen Kütüphaneci 297 6585/139 ilknur.ersen@hacettepe.edu.tr

 

Hediye Menteş Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 297 6585/117 hmentes@hacettepe.edu.tr
Esra Ilgaz Kütüphaneci 297 6585/117 eilgaz@hacettepe.edu.tr
Didem Kütri
Birim Personeli

 

Songül A. Karabulut Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 297 6588 songul.karabulut@hacettepe.edu.tr
Alp Eren Yıldırım Birim Personeli-Gündüz 297 6591 alperenyildirim@hacettepe.edu.tr
Evrim Taş Birim Personeli-Gündüz 297 6591 evrim.tas@hacettepe.edu.tr
Mustafa Akarsu Birim Personeli-Gündüz 297 6591 mustafa.akarsu@hacettepe.edu.tr
Seher Babayiğit Birim Personeli-Gündüz 297 6591 seherbabayigit@hacettepe.edu.tr
Ali Ümram Şimşek Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 aliumransimsek@hacettepe.edu.tr
Bülent Algün Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 sbalgun@hacettepe.edu.tr
Ebru Yurt Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 eyurt@hacettepe.edu.tr
İsa Buyurman Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 buyurman@hacettepe.edu.tr
İsmail Eroğlu Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 ieroglu@hacettepe.edu.tr
Kemal Beyaz Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 kemal.beyaz@hacettepe.edu.tr
M. Ali Söğütdelen Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 mali.sogutdelen@hacettepe.edu.tr
Murat Karacaoğlan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 murat.karacaoglan@hacettepe.edu.tr
Mehmet Yıldırım Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 mehmetyildirim@hacettepe.edu.tr
Özgür Doğan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 odogan@hacettepe.edu.tr
Ünal Akçakoca Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 unal.akcakoca@hacettepe.edu.tr
Yakup Erbulut Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 yakup.erbulut@hacettepe.edu.tr

 

Firdevs Yılmaz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/121
Çiğdem Özer Kütüphaneci 297 6585/126 cigdemozer@hacettepe.edu.tr
Gönül Köreli Kütüphaneci 297 6585/124 gonul.koreli@hacettepe.edu.tr
Azime Döşekci
Birim Personeli
297 6585/118
Berrin Varlı Birim Personeli 297 6585/125 bvarli@hacettepe.edu.tr
Nursel Duyum
Birim Personeli 297 6585/123 nduyum@hacettepe.edu.tr

 

Çiğdem Topuz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6593
Arzu Aydoğdu
Birim Personeli
297 6585/119
Emrah Ufuk Birim Personeli 297 6585/119 emrah.ufuk@hacettepe.edu.tr

 

Ayşe Aydın
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6590
Saadet Samsa Kütüphaneci 297 6590/136 saadet.samsa@hacettepe.edu.tr
Recep Mutlu Birim Personeli (Sağlık Bil. Kütüphanesi) 305 2404 recmutli@hacettepe.edu.tr

 

Damla Yılmaz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/132
Zeynep Kalemci Kütüphaneci 297 6585/131 zeynepkalemci@hacettepe.edu.tr

 

Seher Erdem
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6592

 

Semih Bostan
Birim Sorumlusu
297 6587
Ümit Gürler Kütüphaneci/Sanat Odası
297 6585/147
ugurler@hacettepe.edu.tr
Songül Birer Birim Personeli / Belge Sağlama ve Tez Odası
297 6585/133
sbirer@hacettepe.edu.tr
Emine Kutluca Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145
emine@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Çelik
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145
İlker Arslan
Birim Personeli /Kitap Salonu 297 6585/145
Mustafa Güngör
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145
Şevki Kaya    
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145

 

Çiğdem Topuz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/103
Osman Tanrıkulu Birim Personeli-Gündüz   osman@hacettepe.edu.tr
Uğur Yüce Birim Personeli-Gündüz   ugur.yuce@hacettepe.edu.tr
Utku Sakallıoğlu Birim Personeli-Gündüz   utku.sakallioglu@hacettepe.edu.tr
Yaz Akalın Birim Personeli-Gündüz    
Arif Yağmur Birim Personeli-Gece   ayagmur@hacettepe.edu.tr
Asir Düğer Birim Personeli-Gece   asir.duger@hacettepe.edu.tr
Mehmet Çakır Birim Personeli-Gece   cakir.mehmet@hacettepe.edu.tr
Mustafa Çınar Birim Personeli-Gece   cinar@hacettepe.edu.tr
Onur Gündüz Birim Personeli-Gece   gunduzonur@hacettepe.edu.tr
Ramazan Yılmaz Birim Personeli-Gece   ramazan.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Yasin Yeşilyurt Birim Personeli-Gece   yasin.yesilyurt@hacettepe.edu.tr

 

İç Hizmetler Birimi
Şerife Şahin
Birim Sorumlusu
297 6585/138
Aynur Özarslan Destek Hizmetler   aynur@hacettepe.edu.tr
Fatma Taşyürek Destek Hizmetler   tasyurek@hacettepe.edu.tr

 

 

Sekreter
305 1061
Murat Öztekin Evrak İşleri
305 1066
oztekin@hacettepe.edu.tr

 

Eda Köse Uysal Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
305 1065
edakose@hacettepe.edu.tr
Ayşen Şahin Kütüphaneci
305 1065
aysen.sahin@hacettepe.edu.tr
Selvi Kara Deniz Kütüphaneci
305 1065
selvikara@hacettepe.edu.tr

 

Açık Erişim Birimi
Emre Çelik Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
305 1067
emrecelik@hacettepe.edu.tr

 

Pınar Çelik
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
305 1980
Füsun Iğdır Birim Personeli-Gündüz
305 1062
fusuni@hacettepe.edu.tr
Gülnur Yılmaz Birim Personeli-Gündüz
305 1062
gulnur.akboga@hacettepe.edu.tr
Metin Kılıç Birim Personeli-Gündüz
305 1062
metink@hacettepe.edu.tr
Bekir Yıldıray Ercan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
byercan@hacettepe.edu.tr
Cengiz Aktan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
caktan@hacettepe.edu.tr
Enver Balcı Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
ebalci@hacettepe.edu.tr
Hulki Özdoğan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
hulki.ozdogan@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Çotuk Birim Peroneli-Gece ve Haftasonu
305 1062
huseyin.cotuk@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Temel Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
huseyin.temel@hacettepe.edu.tr
İlker Köse Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
ilker.kose@hacettepe.edu.tr
İsa Can Eroğlu Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
isa.eroglu@hacettepe.edu.tr
Mehmet İpek Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
mehmetde@hacettepe.edu.tr
Nuh Eken Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
nuh.eken@hacettepe.edu.tr
Ömer Kılınç Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
omer.kilinc@hacettepe.edu.tr
Reyhan İnan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
reyhan.inan@hacettepe.edu.tr
Seyit Ahmet Fidan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu
305 1062
s.ahmet.fidan@hacettepe.edu.tr

 

Nesrin Şermin Okutan
Birim Sorumlusu
305 2402

 

Pınar Çelik
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
305 1980
Bekir Ergül Birim Personeli / Kitap Salonu
305 1063
bergul@hacettepe.edu.tr
Hasan Boz     Birim Personeli / Kitap Salonu
305 1063
hboz@hacettepe.edu.tr
Şuayip Uğurlu Birim Personeli / Kitap Salonu
305 1063
 

 

İç Hizmetler Birimi
Nesrin Şermin Okutan
Birim Sorumlusu
305 2402
Aynur Akyol
Destek Hizmetler-Gündüz
305 1066
aynur.akyol@hacettepe.edu.tr
İbrahim Karagöz
Destek Hizmetler-Gündüz
305 1066
ibrahim.karagoz@hacettepe.edu.tr
Sefa Aybar
Destek Hizmetler-Gece
305 1066
 
Ercan Şaşmaz
Destek Hizmetler-Gece
305 1066
ercan.sasmaz@hacettepe.edu.tr
Haydar Yiğit
Destek Hizmetler-Gece
305 1066
haydar.yigit@hacettepe.edu.tr

 

 

 

Gökçe Demirdelen
Kütüphane Müdürü
212 6210/1304

 

Gökçe Demirdelen
Kütüphane Müdürü
212 6210/1304

 

Y. Murat Özcan Birim Personeli 212 6210/1304 y.murat.ozcan@hacettepe.edu.tr
Veli Çelik Birim Personeli 212 6210/1304 vcelik@hacettepe.edu.tr

 

 

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı