Personel
Pınar Al
Daire Başkan V.
297 6585
S.Cihan Doğan Daire Başkan Yardımcısı 2976585/104 scdogan@hacettepe.edu.tr
Çiğdem Topuz Beytepe Kütüphanesi Müdürü 297 6585/103 topuz@hacettepe.edu.tr
Gökçe Demirdelen Konservatuvar Kütüphanesi Müdürü  

 

Serpil Varol
D.Başkanı/Beytepe Kütüphanesi Sekreterliği
297 6585/86
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi Sekreterliği 305 1061

 

BEYTEPE KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEKNİK HİZMETLER

SAĞLIK BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KONSERVATUVAR KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ali Enal
Satın Alma ve Taşınır Kayıt Yetkilisi
297 6585/101
Recep Mütlü
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Sağlık Bilimleri)
305 2404
Gökçe Demirdelen Taşınır Kayıt Yetkilisi (Konservatuvar)   gokce.demirdelen@hacettepe.edu.tr

 

S.Cihan Doğan
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/104
Fatih Ahrazoğlu Birim Personeli 297 6591 fatih.ahrazoglu@hacettepe.edu.tr

 

Hediye Menteş Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 297 6585/117 hmentes@hacettepe.edu.tr
Didem Kütri
Birim Personeli

 

Ayşe Aydın Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 297 6590 kutuphanekurumsal@hacettepe.edu.tr

 

Pınar Al
Başkan
297 6585
pinaral@hacettepe.edu.tr
İlknur Erşen Zer
Koordinatör
297 6585/135
S.Cihan Doğan Üye 297 6585/104 scdogan@hacettepe.edu.tr
Çiğdem Topuz Üye
297 6593
Ali Enal Üye 297 6585/101 ali.enal@hacettepe.edu.tr
Semih Bostan Üye
297 6587
Hediye Menteş Üye 2976585/117 hmentes@hacettepe.edu.tr
Aysen Şahin Üye 3051065 aysen.sahin@hacettepe.edu.tr
Gökçe Demirdelen Üye   gokce.demirdelen@hacettepe.edu.tr
Songül A. Karabulut Üye 297 6585/137 songul.karabulut@hacettepe.edu.tr

 

 

Firdevs Yılmaz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/121
Çiğdem Özer Kütüphaneci 297 6585/126 cigdemozer@hacettepe.edu.tr
Gönül Köreli Kütüphaneci 297 6585/124 gonul.koreli@hacettepe.edu.tr
Azime Döşekci
Birim Personeli
297 6585/118
Berrin Varlı
Birim Personeli 297 6585/125 bvarli@hacettepe.edu.tr

 

Çiğdem Topuz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6593
Arzu Aydoğdu
Birim Personeli
297 6585/119
Emrah Ufuk Birim Personeli 297 6585 emrah.ufuk@hacettepe.edu.tr
Güler Günal Birim Personeli 297 6585/122 gunal@hacettepe.edu.tr

 

 

Ayşe Aydın
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6590
Saadet Samsa Kütüphaneci 297 6590 saadet.samsa@hacettepe.edu.tr
Recep Mütlü Birim Personeli (Sağlık Bil. Kütüphanesi) 305 2404 recmutli@hacettepe.edu.tr

 

Damla Yılmaz
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/132

 

 

Serpil Varol
Sekreter
297 6585/100-112

 

İlknur Erşen Zer Kütüphaneci 297 6585/135 ilknur.ersen@hacettepe.edu.tr
Songül A. Karabulut Kütüphaneci 297 6585/137 songul.karabulut@hacettepe.edu.tr

 

Esra Ilgaz Birim Sorumlusu-Kütüphaneci 297 6591 eilgaz@hacettepe.edu.tr
Ümit Kuran Kütüphaneci-Gündüz 297 6591 umit.kuran@hacettepe.edu.tr
Mustafa Akarsu Birim Personeli-Gündüz 297 6591 mustafa.akarsu@hacettepe.edu.tr
Seher Babayiğit Birim Personeli-Gündüz 297 6591 seherbabayigit@hacettepe.edu.tr
Ali Ümram Şimşek Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 aliumransimsek@hacettepe.edu.tr
Bülent Algün Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 sbalgun@hacettepe.edu.tr
Ebru Yurt Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 eyurt@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Doğangüzel Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 huseyin.doganguzel@hacettepe.edu.tr
İsa Buyurman Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 buyurman@hacettepe.edu.tr
İsmail Eroğlu Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 ieroglu@hacettepe.edu.tr
Kemal Beyaz Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 kemal.beyaz@hacettepe.edu.tr
M. Ali Söğütdelen Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 mali.sogutdelen@hacettepe.edu.tr
Murat Karacaoğlan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 murat.karacaoglan@hacettepe.edu.tr
Mehmet Yıldırım Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 mehmetyildirim@hacettepe.edu.tr
Özgür Doğan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 odogan@hacettepe.edu.tr
Ünal Akçakoca Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 297 6037 unal.akcakoca@hacettepe.edu.tr

 

Seher Erdem
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6592

 

Semih Bostan
Birim Sorumlusu
297 6587
Ümit Gürler Kütüphaneci/Sanat Odası 297 6585/147 ugurler@hacettepe.edu.tr
Songül Birer Birim Personeli / Belge Sağlama ve Tez Odası 297 6585/133 sbirer@hacettepe.edu.tr
Emine Kutluca Birim Personeli / Kitap Salonu 297 6585/145 emine@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Çelik
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145
Mustafa Güngör
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145
Şevki Kaya    
Birim Personeli / Kitap Salonu
297 6585/145

 

S.Cihan Doğan
Kütüphaneci / Birim Sorumlusu
297 6585/104
Ahmet Serdar Öztürk Birim Personeli-Gündüz   ahmetserdarozturk@hacettepe.edu.tr
Osman Tanrıkulu Birim Personeli-Gündüz   osman@hacettepe.edu.tr
Uğur Yüce Birim Personeli-Gündüz   ugur.yuce@hacettepe.edu.tr
Utku Sakallıoğlu Birim Personeli-Gündüz   utku.sakallioglu@hacettepe.edu.tr
Arif Yağmur Birim Personeli-Gece   ayagmur@hacettepe.edu.tr
Asir Düğer Birim Personeli-Gece   asir.duger@hacettepe.edu.tr
Mehmet Çakır Birim Personeli-Gece   cakir.mehmet@hacettepe.edu.tr
Mustafa Çınar Birim Personeli-Gece   cinar@hacettepe.edu.tr
Onur Gündüz Birim Personeli-Gece   gunduzonur@hacettepe.edu.tr
Ramazan Yılmaz Birim Personeli-Gece   ramazan.yilmaz@hacettepe.edu.tr
Yakup Erbulut Birim Personeli-Gece   yakup.erbulut@hacettepe.edu.tr
Yasin Yeşilyurt Birim Personeli-Gece   yasin.yesilyurt@hacettepe.edu.tr

 

Şerife Şahin
Birim Sorumlusu
297 6585
Aynur Özarslan Destek Hizmetler   aynur@hacettepe.edu.tr
Fatma Taşyürek Destek Hizmetler   tasyurek@hacettepe.edu.tr

 

 

Sekreter
305 1061
Murat Öztekin Evrak İşleri 305 1066 oztekin@hacettepe.edu.tr

 

Eda Köse Uysal Kütüphaneci / Birim Sorumlusu 305 1065 edakose@hacettepe.edu.tr
Ayşen Şahin Kütüphaneci 305 1065 aysen.sahin@hacettepe.edu.tr
Emre Çelik Kütüphaneci 305 1065 emrecelik@hacettepe.edu.tr
Selvi Kara Deniz Kütüphaneci 305 1065 selvikara@hacettepe.edu.tr

 

Pınar Çelik
Kütüphaneci/Birim Sorumlusu
305 1980
Gülnur Yılmaz Birim Personeli-Gündüz 305 1062 gulnur.akboga@hacettepe.edu.tr
Metin Kılıç Birim Personeli-Gündüz 305 1062 metink@hacettepe.edu.tr
Uğur Küpçü Birim Personeli-Gündüz 305 1062 ugur.kupcu@hacettepe.edu.tr
Hasan Türkoğlu Birim Personeli-Gündüz 305 1062 hasanturkoglu@hacettepe.edu.tr
Bekir Yıldıray Ercan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 byercan@hacettepe.edu.tr
Cengiz Aktan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 caktan@hacettepe.edu.tr
Enver Balcı Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 ebalci@hacettepe.edu.tr
Hulki Özdoğan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 hulki.ozdogan@hacettepe.edu.tr
Hüseyin Temel Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 huseyin.temel@hacettepe.edu.tr
İlker Köse Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 ilker.kose@hacettepe.edu.tr
İsa Can Eroğlu Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 isa.eroglu@hacettepe.edu.tr
Nuh Eken Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 nuh.eken@hacettepe.edu.tr
Ömer Kılınç Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 omer.kilinc@hacettepe.edu.tr
Reyhan İnan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 reyhan.inan@hacettepe.edu.tr
Serhat Tek Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 serhat.tek@hacettepe.edu.tr
Seyit Ahmet Fidan Birim Personeli-Gece ve Haftasonu 305 1062 s.ahmet.fidan@hacettepe.edu.tr

 

Nesrin Şermin Okutan
Birim Sorumlusu
305 2402

 

Pınar Çelik
Kütüphaneci/Birim Sorumlusu
305 1980
Bekir Ergül Birim Personeli / Kitap Salonu 305 1063 bergul@hacettepe.edu.tr
Hasan Boz     Birim Personeli / Kitap Salonu 305 1063 hboz@hacettepe.edu.tr
Şuayip Uğurlu Birim Personeli / Kitap Salonu 305 1063  

 

Nesrin Şermin Okutan
Birim Sorumlusu
305 2402
Aynur Akyol
Destek Hizmetler-Gündüz
305 1066 aynur.akyol@hacettepe.edu.tr
Ali Günendi
Destek Hizmetler-Gündüz
305 1066  
İbrahim Karagöz
Destek Hizmetler-Gündüz
305 1066 ibrahim.karagoz@hacettepe.edu.tr
Sefa Aybar
Destek Hizmetler-Gece
305 1066  
Ercan Şaşmaz
Destek Hizmetler-Gece
305 1066 ercan.sasmaz@hacettepe.edu.tr
Haydar Yiğit
Destek Hizmetler-Gece
305 1066 haydar.yigit@hacettepe.edu.tr

 

Gökçe Demirdelen
Kütüphane Müdürü
 

 

Gökçe Demirdelen
Kütüphane Müdürü

 

İlker Arslan
Birim Personeli  
Y. Murat Özcan Birim Personeli   y.murat.ozcan@hacettepe.edu.tr
Veli Çelik Birim Personeli   vcelik@hacettepe.edu.tr

 

 

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı