Staj Olanakları

Staj Dönemleri ve Süresi

Staj Alanları

Kontenjan

Başvuru

İletişim

H.Ü. Kütüphanelerinde, üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine staj yapma olanağı sağlanır

Staj sonunda öğrencilerin,

  • Üniversite kütüphaneciliği hakkında genel bilgiler edinmesi,
  • Uygulama alanlarını görmesi,
  • Mesleki alanda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kariyer planlamalarına yardımcı olunması amaçlanır.
Staj Dönemleri ve Süresi

Kurum içi (HÜ BBY): Kış Dönemi (Şubat-Mayıs ayları) içinde 42 iş günüdür.

Kurum dışı: Haziran ayının 2. haftasından itibaren 4 haftadır.

Staj Alanları

Beytepe Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi

Sağlık Bilimleri Kütüphanesi-Sıhhiye Yerleşkesi

Konservatuvar Kütüphanesi-Beşevler Yerleşkesi

Hukuk Fakültesi Kütüphanesi-Beytepe Yerleşkesi

NOT: Staj programı Beytepe Kütüphanesi'nde tamamlanacak olup diğer kütüphanelerde de uygulama yapılması gerekebilir.

Kontenjan

Kurum içi (HÜ BBY): Değişmektedir.

Kurum Dışı: 2 Kişidir.

Başvuru

Kütüphanelerimizde staj yapmak isteyen öğrencilerin;

  • Kurum içi başvurular için; bölümlerinden kendilerine verilen resmi belgelerle birlikte kütüphane staj koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
  • Kurum dışı başvurular için; Kütüphane staj koordinatörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.Başvurular kontenjan dahilinde değerlendirilmekte olup olumlu/olumsuz yanıtlar staj koordinatörü tarafından başvuru sahibine iletilmektedir.
  İLETİŞİM  
Staj Koordinatörlüğü
Kurumsal İletişim ve Geliştirme Birimi

kutuphanekurumsal@hacettepe.edu.tr

Tel: 0(312) 297 65 85 /128

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı