Stratejik Plan

MİSYONUMUZ

Üniversitede verilen eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak; bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

VİZYONUMUZ

 

Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

 

 

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
  1. Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde  yararlanmalarını sağlayacak kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmek,
  2. Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak,
  3. Nitelik ve nicelik açılarından yeterli, Hacettepe Üniversitesi’nin mensubu olmaktan gurur duyan insan gücüne sahip olmak,
  4. Kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı, elektronik ve görsel bilgi kaynaklarını, dengeli bir şekilde sağlayıp,  sahip olma yerine erişim felsefesini benimseyen bir anlayışı hayata geçirmek,
  5. Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak,
  6. Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek,
  7. Kütüphanenin varlık nedenini, ilgililere duyurmak ve tanıtmak için çağdaş iletişim yöntemlerinden yararlanmak,
  8. Üniversitemizin bilimsel ve düşünsel üretimine katkı sağlayacak bilgi ve hizmetler geliştirmek.

 

Her Hakkı Saklıdır © 2018 Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri
library@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı