Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

1.Yıl Klasik Bale Eğitimi

CSS Template

 

  • Yazar:Doç.Müride AKSAN
  • Fiyat: 10.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 5.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluş yılı olan 1936 yılından bu yana dek müzik ve sahne sanatları alanında öncülük görevi yaparak yetiştirdiği pek çok sanatçı ile ülkemizde sahne müzik sanatları alanında güçlü kurumların oluşmasına kaynaklık etmiştir. Bu sanatçılar toplumsal yaşamımızda klasik sanatların temsilcileri olmakla birlikte, süreç içerisinde eğitim alanında da görev yapmaya başlamışlar ve deneyimlerini, birikimlerini gelen kuşaklara aktarmışlardır.
Bu çalışma; bale alanında 1965 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bale öğrenciliğinden başlayarak; 1974-1984 yılları arasında Ankara Devlet Balesinde dansçılık ve 1984 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuvarı'nda eğitimcilik yaptığım 40 yılı kapsayan bir süreçte öğrendiklerimi paylaşmak, aktarmak amacıyla yapılmıştır.
Bale hocalığı yaptığım 30 yıllık süreç içerisinde temel yaklaşımım; insanın aklı, iradesi ve isteğine önem vermek ve güvenmek oldu. Başkaca yollara sapmadan emeğiyle var olmak isteğine saygı duyarak, bu yolu seçen dansçılara destek olmaya, yol açmaya çalıştım.
Babam Muammer Sunun öğüdü olan "keşfedileni yeniden keşfetmeye çalışma, vakit kaybetme; ara bul öğren" tümcesinden yola çıkarak diğer bale okullarını ve öğretmenlerinin derslerini izleyerek bilgi dağarcığımı genişletmeye özen gösterdim. Ancak, tüm öğrendiklerimi, gözlediklerimi kendi akıl ve estetik süzgecimden geçirerek öğrencilerimin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden biçimlendirdim.
Her öğrencinin başarı yolunda farklı ihtiyaçları ve kendine has özellikleri olabileceğini göz önünde bulundurarak, başarıya giden yolu keşfetmeye, yaratmaya çaba göstermekten sakınmadım. Toplum yaşamında ağır emek gerektiren mesleklerden biri olan bale dansçılığının; mesleğe, kendine ve emeğe saygı duymak yaklaşımıyla yaşandığında daha değer kazandığını ve mesleği yücelttiğini yaşayarak öğrendim. Geleceğin dansçılarına bu ilkeleri benimsetmeye çalıştım.
Ülkemizde bale sanatının temellerini atan Dame Ninette de Valois'in pek çok kez dile getirdiği gibi "bu ülkenin çocukları bale sanatına yetenekli". Bir bale hocası için en derin mutluluklardan biri; gün gün emek vererek oluşumuna katkı verdiği bir dansçıyı sahnede izlemek, başardığına tanık olmak.
Bu çalışma, bale hocalığına başlayarak bilgisini, deneyimini genç kuşaldara aktarmak isteyecekler için bir anahtar olsun diledim. Düşüncem o ki; bu ve benzeri kaynaklar anahtar niteliği taşımaktadır. Her hoca, yolculuğu paylaştığı öğrencilerle kendi serüvenini yaratacaktır.
Bale sanatıyla iç içe yaşadığım 50 yılı aşkın süreç boyunca bildiklerini aktararak mesleki birikimimin oluşmasına katkıda bulunan tüm hocalarımın yanı sıra; temel bale eğitimimi veren hocam Angela Bayley ve Molly Lake ile "Vaganova Metodiği" konusunda derin bilgisini cömertlikle paylaşan sevgili hocam, ustam ve dostum Vladimir Tolstoukhinee: insanî ve mesleki kimliğimin oluşması sürecinde sağladıkları manevi ve kültürel ortam için annem Meliha Aslanboğan ve babam Muammer Suna: yaşamımda var olan en değerli serüven ve insan-ı kamile doğru yol almamda büyük katkıları olan sevgili kızım Ceren Aksan Mumcuya şükran duygularımla.