Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

45. Yıl Yazıları

CSS Template

 

  • Yayına Hazırlayanlar:Prof.Dr.S.Nalan Büyükkantarcıoğlu,Prof.Dr.Işıl Özyıldırım,Doç.Dr. Emine Yarar
  • Fiyat:35.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat:25.00 TL
  • Yayın Yılı: 2017

İçinde bulunduğumuz 2017 yılı itibarı ile Hacettepe Üniversitesinin 50. İngiliz Dilbilimi Bölümünün ise 45. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız.
Türkiye’deki ilk dilbilim bölümü olarak kurulduğu 1972 yılından bu yana geçen 45 yıllık sürede Bölümümüz dünyadaki bilimsel gelişmelere ve alandaki yeniliklere koşut biçimde yürüttüğü lisans ve lisansüstü programlarından çok sayıda öğrenci mezun etmiş, Türkiye’de dilbilimin gelişmesine, dilbi­limcilerin yetişmesine ve dilbilim araştırmalarına önemli katkılar sağlamış, alanda çağdaş bilimsel bakış açısının yerleşmesinde ve gelişmesinde yapıcı bir rol üstlenmiştir.
Bir bölüm için oldukça uzun sayılabilecek bu geçmiş, modern dilbilimin küçük-ölçekli incelemelerinden büyük-ölçekli ve disiplinlerarası incelemele­rine kadar pek çok özgün araştırmanın gerçekleşmesine, Dilbilim Araştır­maları dergisi ve dilbilim kurultaylarının başlatılması, tematik çalıştayların düzenlenmesi, vb. çeşitli bilimsel ve akademik başarılara tanıklık etmiştir. Sınırlı olanaklara karşın özveriyle çalışmış ve çalışmakta olan akademik ve idari personelimizin bugünlere ulaşmamızda yadsınmaz katkıları bulunmak­tadır. Emekli olan, farklı kurumlara geçen ya da aramızdan ebediyyen ayrılan tüm hocalarımıza, idari ve hizmetli personelimize bu 45 yıllık geçmişi anlamlı kılan emekleri için gönülden teşekkür borçluyuz.
Yıldönümümüzün anısı olarak hazırlanan ve 45. Yıl Yazıları başlığıyla sunduğumuz bu kitap, Bölüm elemanları olarak duyduğumuz mutluluğa, zihinleri ve kalemleri ile ortak olan değerli akademisyenlerin dilbilim ala­nından toplam 22 çalışmasını bir araya getirmektedir. Kitaptaki çalışmalar Türkiye’de dilbilimin eriştiği disipliner ve disiplinlerarası konu çeşitliliğinin özgün göstergeleridir. Tüm yazarlara sağladıkları katkılar için teşekkürlerimizi sunarız.
Dileğimiz, bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonraki nice yıllarda da İngiliz Dilbilimi Bölümü olarak Hacettepe’li olmanın gururunu yetiştireceğimiz öğrencilerimiz ve yapacağımız araştırmalarla devam ettirmek, yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden bilimsel ve akademik etkileşimde olduğumuz meslektaşlarımızla işbirliği içinde dilbilim alanına katkılarımızı arttırarak sürdürmektir.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün Bölümümüzün gereksinmeleri doğrultusunda sağladığı idari ve akademik desteklerin arasında gerek önce­ki Bölüm yayınlarımızın gerekse bu kitabın basılması hepimizi son derece mutlu etmiştir. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Haluk ÖZEN olmak üzere, destekleri ve emekleri geçen herkese ve Üniversitemiz matbaası çalışanlarına içten teşekkürlerimizi sunarız.
Üniversitemizin kuruluş misyonu ve vizyonu doğrultusunda “Daha İleriye... En İyiye...’’ sloganıyla, İngiliz Dilbilimi Bölümü olarak Türkiye’de bilime ve yükseköğretime katkılarımızı güçlendireceğimiz nice yıllarda bulluşmak üzere...
Saygılarımızla,
Yayma Hazırlayanlar adına Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu
Bölüm Başkanı