Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Ana Hatlarıyla Nöroloji

CSS Template

 

  • Yazar: Ian A. Brown Çeviren: Yrd.Doç.Dr. Kubilay VARLI
  • Fiyat: 4.00 TL
  • Yayın Yılı: 1989

Kitabın tamamı yeniden gözden geçirildi ve yazıldı. Hastaların belirli bir hastalıktan çok şikayet ve belirtilerle müracaat ettiği çok iyi bilinmek­ tedir. Hekime düşen de bütün belirti ve bulguları birleştirmektir. Bu dü­şünce ile ilk üç bölümde basitleştirilmiş olarak klinik uygulama açısın­ dan nöroanatomi, sinir sistemini etkileyen patolojik olayların temel karak­teristikleri ve sık görülen nörolojik belirtilerin tartışma ve yorumu yapıl­mıştır. Dördüncü bölümde nörolojik hastalıklar ana başlıklar halinde veril­miştir. Anatomik tanımlar da çok ayrıntıya girilmeden resimlerle birlikte verildi.

Bu kitap (An outfine of Neurology) bilhassa stajyer, intern ve asis­ tanlar için faydalı olacaktır. Şekiller şematik ve kolay anlaşılır bir şekil­ de çizilmişlerdir.
Nörolojiyi kolay öğrenilir hale getirmek için gayret gösterilmiş. Ha­ len nöroloji alanında bu tip bir kitap yoktur ve bu eksikliği dolduracaktır.
Kliniğe başlamadan önce her tıp talebesinin okuması gerekli bir eser olacağına inanıyorum.
Tıpta hasta başı eğitimi öğrenmek ve öğretmek için en iyi metottur. Bu kitap bu bakımdan da faydalı olacaktır.