Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Avrupa'da Sanat I

CSS Template

Ortaçağ ve Rönesans

  • Yazar: Dr.Özand GÖNÜLAL
  • Fiyat: 17.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 14.00TL
  • Yayın Yılı: 2005

Yaklaşık onüç yıldır tarafımdan verilen Genel Sanat Tarihi dersleri süresince Sanat Nedir? sorusuyla başlayan ve çağdaş akımları da içine alan bir programı uygulamaya çalıştım. Asıl uzmanlık alanımın Osmanlı Sanatı olması, Ortaçağ ve Yeniçağ sanat tarihi üzerinde de çalışma yapmamı gerektirmiştir. Bu yüzden bu dönemlerde ortaya konulan kültürel değerleri algılama, anlama, yorumlama ve bölgesel farklılıkları ilişkilendirme konusunda daha yetkin olduğumu düşündüğüm için, öncelikle bu dönemi kapsayan ve derslerimde ele aldığım konuları toplu bir sunum haline getirmeye çalıştım.
Bu çalışmanın coğrafi sınırı, Avrupa kıtası olarak belirlenmiştir. Bunun altında yatan neden, Sanat Tarihi derslerini yürüttüğüm Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde ve birçok fakültede de olduğu gibi batı merkezli bir eğitimin egemen olmasıdır. Temel yaklaşım bu olunca kitabın kapsamının sınırları da Avrupa olarak belirlenmiştir.
Çalışma, klasik sanat tarihi kitaplarında olduğu gibi kronolojik bir sıra takip etmesine karşın, anlatım dili ve konuları ele alma yöntemi farklıdır.