Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Ankara Şehrinin Doğal Bitkileri

CSS Template

 

  • Yazar: Prof.Dr.Galip AKAYDIN
  • Fiyat: 50.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 40.00TL
  • Yayın Yılı: 2015

Ülkemizin florası tür zenginliğinin ve endemizm oranının yüksek olması yanında, gıda ürünü olarak kullanılan çok sayıda tahıl (buğdaygiller), baklagiller, baharat bitkileri ve meyvelerin doğal atalarını içermesi bakımından da oldukça önemlidir.
olduğumuz bu biyolojik zenginlik ve doğal güzellikler, şehirleşme ve çeşitli çevre­si rektörlerin etkisi ile giderek azalmaktadır. Özellikle son yıllarda ivme kazanan inşaat(konut, yol, baraj vb.), turizm yatırımları ve bazı sulak alanların kurutulması şt>. faaliyetler önemli sayıda bitki türünün yaşam alanlarının gittikçe daralmasına neden olmaktadır.. Biyolojik çeşitlilik ve floristik zenginliğimizin korunabilmesi, öncelikle yer alan canlıların tanınması ve tanıtılması ile mümkün olabilir.
Soc yıllarda hızlı bir şehirleşme sürecine giren Ankara Şehri ve yakın çevresinde yeti­şen "00 doğal bitkinin yer aldığı "ANKARA ŞEHRİNİN DOĞAL BİTKİLERİ" isimli bu kxş- özellikle doğayı sevenlere bitkileri tanıyabilmeleri ve böylelikle koruyabilmeleri raacrrundan bir kılavuz olabilecek niteliktedir.
Üniversitemizin Beytepe Kampüsü ve çevresinde yetişen doğal bitkilerin de içinde yer  bu kitabın, öncelikle akademisyenlere ve öğrencilerimize olmak üzere doğaya ilgi devan herkese yararlı olacağını umut ediyorum.
Kitabın hazırlanmasında ve basılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.