Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar

CSS Template

10. Kuruluş Etkinliği

  • Editörler: Armağan Erkanal Ötkü / Sevinç Günel / Ulaş Deniz
  • Fiyat: 15.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 12.00TL
  • Yayın Yılı: 2008

Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar Uluslararası Sempozyumu 24.04.2007- 25.04.2007 bildiri kitabıdır.


İnsan figürlerin yer aldığı seramik örnekleri Bademgediği kazılarında ele geçmiş olup Kos kökenli diğer boya bezemeli Myken seramik örnekleriyle birlikte yayınlandıkları Mountjoy, Per.eiope A. (2005). "Mycenaean Connections with the Near East in LH IIIC: Ships and Sea Peoples", Emporia. Aegearıs in the Central and Eastern Mediterrenean. Proceedings of the lOth International Aegean Conference Italian School of Archaeology 14-18 April 2004. (Eds. R. Laffineur ve E. Greco.) Liege: Üniversite d'Liege makalesinden aktarılmıştır. Öğeler U. Deniz tarafından yeniden düzenlenmiştir.