Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Bitkileri

CSS Template

 

  • Yazar:Galip AKAYDIN
  • Fiyat: 38.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 30.00TL
  • Yayın Yılı: 2011

Biyolojik zenginlik ve çeşitlilik belirli bir alanda bulunan birbirinden farklı türleri ve sayılarını, bu türlerin yaşama ortamları olan habitatları ve bunların çeşitliliğini, ayrıca türlerin birbirleriyle ve yaşam ortamlarıyla olan ekolojik ilişkileri ve bu ilişkilerin çeşitliliği olarak tanımlanabilir.
Türkiye florası, yaklaşık 3500’ ü (endemik) sadece ülkemizde yetişen, 11.000 civarındaki farklı bitki taksonu ile oldukça zengin ve ilginç bir bitki kompozisyonuna sahiptir. İran’da yaklaşık 8000, Yunanistan’da 5500, Bulgaristan’da 3700, Irak’ta 3000, Avrupa Kıtasının tamamında ise 12.000 civarında bitki türü yetiştiği bilinmektedir. Ülkemizdeki bitki türlerinin sayısı komşu ülkelerimiz ve Avrupa Kıtası ile karşılaştırıldığında floramızın ve biyolojik çeşitliliğimizin ne denli zengin olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.
Türkiye bitkilerinin yer aldığı, “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” (Türkiye ve Doğu Ege Adaları Florası) adlı 9 ciltlik eserin 1. cildi 1965, son cildi ise 1985 yılında yayınlanmıştır. Türkiye Florasının eki niteliğinde olan 10. ve 11. ciltlerin 1988-2000 yıllarında yayınlanmasından sonra geçen 11 yıl içinde, Türkiye Florasına ilave edilen yaklaşık 500 taksonun 330’u bilim dünyası için ilk kez ülkemizden tanımlanırken, geri kalan 170’i Türkiye Florası için yeni kayıt olarak yayınlanmıştır. Bu sayılar da ülkemizin ne denli zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olduğunu net bir şekilde göstermektedir.
Ülkemizin bitki zenginliğini ve biyolojik çeşitliliğini sağlayan bazı faktörler: farklı iklim tiplerinin etkisi altında olması, jeolojik ve topoğrafik yapısı, step, maki, orman, kayalık, kumsal vb. farklı yaşam alanlarına sahip olması, Avrupa-Sibirya (Eur.-Sib), İran- Iüran (İr. Tur.) ve Akdeniz (Med.) bitki coğrafyası bölgelerinin kesiştiği bir alanda yer alması şeklinde sıralanabilir.

Türkiye Florası tür zenginliğinin yanında, gıda ürünü olarak kullanılan çok sayıda tahıl, baklagiller ve çeşitli meyvelerin doğal atalarını içermesi bakımından da oldukça önemlidir.
Ancak sahip olduğumuz bu biyolojik zenginlikler ve güzellikler, şehirleşme ve çeşitli çevresel faktörlerin etkisi ile giderek azalmakta ya da kaybolmaktadır. Özellikle son yıllarda kazanan inşaat çalışmaları (konut, yol, baraj vb.), turizm yatırımları ve bazı sulak alanların kurutulması gibi faaliyetler önemli sayıda bitki türünün yaşam alanlarının da¬ralmasına ya da yok olmasına neden olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik ve floristik zenginliğimizin korunabilmesi, öncelikle bu yapıda yer alan canlıların tanınması ile mümkün olabilir.
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde yetişen bitkilerin öğrencilerimize ve doğa severlere tanıtılarak bir nebze de olsa doğa koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve görsel eğitim materyali oluşturmak amacıyla hazırlanan bu kitap ile ilgili öneri, eleştiri ve olası düzeltmeler için kitabı inceleyenlere şimdiden teşekkür eder, kitabın öncelikle Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı, Biyoloji, Eczacılık v.b. bölümlerde okuyan öğrenciler olmak üzere bütün öğrencilerimize, personelimize, doğaya ve bitkilere ilgi duyanlara yararlı olmasını dilerim.