Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Benzetim Tekniklerine Giriş

CSS Template

 

  • Yazarlar:
  • Cenap ERDEMİR/Cem KADILAR
  • Fiyat: 5.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 4.00TL
  • Yayın Yılı: 2003


Bu kitap H.Ü. İstatistik Bölümü' nde "Benzetim Teknikleri" adlı derse Türkçe kaynak oluşturmak amacı ile yazıldı. Bununla birlikte, kitabın işletme, iktisat ve endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere de yararlı olabileceğini umuyoruz.

Benzetim teknikleri ile ilgili genel bilgiler, kitabın sonunda belirtilen kaynaklardan derlenmiş; Türkçe'ye çeviri ve uyarlama ayrı bir çaba gerektirmiştir. Konuların anlatımı ve yorumları, örnekler, alıştırmalar, algoritmalar ve bilgisayar programları ise kitaba özgünlük katan öğelerdir. Kapsamın oluşturulmasında ve konulara yaklaşım biçiminin belirlenmesinde B.S. Gottfried' in Elemerıts of Stochastic Process Simulatı'on, adlı kitabı yol gösterici oldu. Kendisine özel olarak bu önsözde teşekkür ediyoruz.

Kitap, benzetim tekniklerini bir ders içerisinde öğretmek amacıyla yazılmış olup başlangıç düzeyindeki bilgileri kapsamaktadır. Bir yandan benzetim teknikleri ile ilgili temel bilgileri tutarlı ve bütünleyici bir sistematik içerisinde aktarmaya çalıştık, diğer yandan da, sistem yaklaşımı içerisinde benzetim tekniğini kullanılarak sorunların nasıl çözebileceği konusunda okuyucunun beceri kazanmasını hedefledik. Okuyucuların konuları daha iyi anlayabilmesi ve sorun çözme becerisinin gelişmesi için oluşturduğumuz örnek ve alıştırmaların çoğunda sistem yaklaşımı göz önüne alınmıştır.

Başlangıç düzeyinin ötesine geçmek isteyen okuyuculara ise öncelikle kaynaklarda yer alan kitapları okumalarını öneriyoruz.

Bu kitap bir yarıyılda, haftada iki saat sınıf içi anlatım, iki saat bilgisayar başı uygulama yaptırılarak, 14 haftalık bir ders veya kurs kapsamı içerisinde okutulabilir. Konuların daha kolay anlaşılması için okuyucuların öncelikle temel matematik ve istatistik, yöneylem araştırması ve bilgisayar programlama bilgilerine sahip olmaları yeterlidir.