Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Cerrahi Öncesi Değerlendirme

CSS Template

İç Hastalıkları Uzmanı Gözüyle

  • Editörler: Prof.Dr. Tümay Sözen/Dr. Şerife Gül Öz/ Dr. Gülay Sain Güven
  • Fiyat: 7.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 6.00TL
  • Yayın Yılı: 2006
  • Sayfa: 52
  • ISBN:9754911851

Cerrahi girişim planlanan bir hastanın, ameliyat öncesi uygulanacak anestezi ve yapıla­cak ameliyata toleransı yönünden değerlendirilmesi iç hastalıkları uzmanlarından sıklık­la ve hatta rutin olarak istenmektedir. Bu yaklaşımla, hastanın gerek ameliyat sırasında gerekse ameliyat sonrasında yaşayabileceği sorunların ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kitapçıkta hastanın mevcut sağlık sorunlarının değer­lendirilmesi, bunların mümkünse ameliyat öncesinde sorun olmaktan çıkarılması, değilse hastanın bu sorundan mümkün olduğunca az zarar görerek ameliyatı ve ameliyat sonrası devreyi atlatması için preoperatif hasta değerlendirilmesi ve hastalıklara özgün gerekli tedavi prensipleri kaynakları belirtilerek özetlenmiştir. Kitabın meslektaşlarımıza yararlı olacağı inancındayız.