Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Doğal Bitkilerimiz

CSS Template

 

  • Yazar:Galip Akaydın
  • Fiyat: 5.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 4.00TL
  • Yayın Yılı: 2003

Floristik zenginliği ile dünyanın en dikkat çeken ülkeleri arasında olan ülkemizde, son yıllarda floristik botanik konusunda hepimizi sevindiren gelişmeler yaşanmaktadır. Ülke çapında gittikçe yaygınlaşan üniversitelerimizde çalışan, özellikle genç botanikçiler, daha evvelce yaşanmamış olayları bize yaşatmakta ve ülkemizin zengin florasını (alg, yosun, mantar, eğrelti ve tohumlu bitkilerini) toplamak, onları halk kitlelerine tanıtmak için çaba sarf etmektedirler.

incelemekte olduğunuz bu eser de bu çabanın, ülkemizde doğal olarak yetişen tohumlu bazı bitkilerimizi tanıtmayı amaçlayan ürünlerden birisidir. Gelişmiş ülkelerde pek çok örneğini bulabileceğiniz bu tip tanıtıcı kitaplar, ülkemizde son 10-15 yıl içinde piyasaya sunulmuş olmakla birlikte, çeşitli nedenlerle bunlardan çoğunu elde etmek olanağı kalmamıştır. Bu nedenle genç meslektaşım Dr. Akaydın tarafından, kendisinden ders alan öğrencilerine bitkileri tanıtmak amacıyla, (ne zaman çiçeklendikleri, yetiştikleri ortamlar ve yükseklik gibi) çok kısa bilgilerin verildiği bu eser, öğrencileri yanında, siz bitki severlere de yardımcı ve yararlı olacaktır.

Ülkemizdeki floristik çalışmalar (çeşitli amaçlarla araziden bitki toplama çalışmaları) son 30- 40 yıl içinde, batı ülkelerinde yüzyıllardır yapılan seviyelere ancak gelebilmiştir. Bu konuda çaba gösteren kişiler arasında sayılabilecek, bu çalışmaların temelini atan ve bizlere bu zevki aşılayan ve bazıları aramızdan ayrılan eski hocalarımız yanında benim jenerasyonum da ülkemizin florasının ortaya çıkarılması konusunda çaba harcamıştır. floristik botanikçi olmamasına rağmen ülkemizde botanik biliminin gelişmesinde büyük emeği olan Yusuf Vardar'a da uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Bütün bu saydıklarımın ve diğer botanikçilerimizin çabaları ile ülkemiz floristik botaniği bu günkü seviyesine gelebilmiştir. Şimdi bu görevi genç botanikçi meslektaşlarımız üstlenmekte ve bizim eksiklerimizi tamamlamaya çaba göstermektedirler. Ümidim odur ki, bu ve benzeri eserler hızla çoğalır ve halkımız gelecekte bitkilerimizi daha iyi tanır ve onları korumaya özen gösterirler.