Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu

CSS Template

 

  • Yazarlar: Prof.Dr. Melike Sayıl/Arcan Tığrak/Yeliz Kındap/Yusuf Bayar/Fatih Bayraktar/Deniz Kurt
  • Fiyat: 14.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 11.00TL
  • Yayın Yılı: 2012
  Bu kitap, çocukluktan ergenliğe ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemlerinde, ergenlerin aile, akran ve okul bağlamlarını, olumlu ve olumsuz sosyal davranışlarını ve uyumlarını çoklu değerlendirmelerle ölçen Türkiye'de gerçekleştirilmiş öncü nitelikte iki araştırma projesine1 dayanmaktadır. Kitabın birinci bölümü, proje verilerinden üretilen, birbiriyle ilişkili üç çalışmayı içermektedir. İkinci bölümde ise anılan projeler kapsamında Türkçe-ve uyarlanan bazı ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik bilgileri yer almaktadır.

Monografi kendi içinde bir bütünlük taşıdığı için üç çalışmanın yöntemine tek başlık altında yer verilmiş ve kitap boyunca tekrardan kaçınılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle, kitabın tümüne değil de monografiyi oluşturan çalışmalara tek olarak ya da bir tek ölçeğe ait bilgiye ulaşma şansı olan okuyucular için eksik bilgi ya da tersine kitabın tümüne ulaşanlar için bilgi tekrarı söz konusu olabilir.

Kitabın ilk bölümünde yer alan araştırmaların bulguları akademisyenler ve araştırmacılar için olduğu kadar, anne-baba, ergen ve ergenlerle çalışan psikolog ve eğitimciler için de bilgilendirici ve yol gösterici niteliktedir. İkinci bölümde yer alan uyarlanmış ölçeklerle ilgili bilgiler ise bu ölçekleri kullanmak isteyen araştırmacıların, hem ölçeğin orijinaline hem de uyarlanmış formuna ait ayrıntılı bilgilere ulaşmasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu kitabın, ergenler konusunda bilgi edinmek ve daha ileri araştırmalar planlamak isteyenler için yararlı bir kaynak olması, kitabı, amacına ulaştırmış olacaktır.