Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Erken Müdahelede İlk Aşama: TANILAMA

CSS Template

 

  • Yazarlar:Prof.Dr.M. Umut AKYOL/Prof.Dr.Pınar BAYHAN/Prof.Dr.Ufuk BEYAZOVA
  • Editörler:Prof.Dr.E.Nilgün BAYSAL METİN/Prof.Dr.Bahar GÜÇİZ DOĞAN
  • Fiyat: 12.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 9.00TL
  • Yayın Yılı: 2016

Çocuk Gelişimi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak özellikle çocukla çalışan profesyonellere, çocukla çalışmaya aday tüm öğrencilerimize ve anne babalara sunduğumuz bu kitap, gelişimsel problemi olan veya gelişimsel yönden risk altında olan çocukların, farklı disiplinlerden uzmanlarca multi disipliner bir yaklaşımla erken dönemde tanılanmalarının önemini ve gereğini vurgulamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabımız, gelişimsel problemi ya da riski olan çocukların ileriye dönük olarak mevcut engelden kaynaklanan ikincil engellerin ortaya çıkmasını önlemek ve gelişimsel riskin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesini sağlayacak erken müdahale çalışmalarının ilk basamağı olan "Tanılama" aşamasını kapsamaktadır. Erken müdahale ekip çalışmasını gerektirmektedir, dolayısıyla bu kitap sağlık alanının farklı disiplinlerinde çalışan akademisyenlerin yazılarından oluşmaktadır. Çok kıymetli yazılarıyla kitabın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan değerli yazarlarımız kendi disiplin alanlarında erken tanılamanın önemi, değerlendirme ve erken tanılamada kullanılan araçları, teknikleri ve yöntemleri içeren çalışmalarını yazdıkları bölümlerinde yansıtmışlardır.
Erken müdahale çalışmalarını kapsayan bir serinin ilki olarak planlanan bu kitabın, gelişim problemi olan ya da gelişimsel yönden risk altında olan çocukların gelişme potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak daha sağlıklı gelişebilmeleri ve büyüyebilmeleri için erken müdahalenin önemi ve tanılamada yapılması gerekenler konusunda çocukla çalışan profesyonellere, aynı zamanda çocukla çalışmaya aday tüm öğrencilere donanımlarını artırmada yardımcı olacağını ve ailelere de ışık tutabileceğini düşünüyoruz. Umudumuz bu kitapta yer alan farklı disiplinlerdeki tanılamaların transdisipliner bir yaklaşım sistemi içinde ele alınıp ülke çapında yaygınlaştırılmasıdır.