Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Üniversite Yerleşkeleri Ölçeğinde Engelsiz Yaşam Kılavuzu

CSS Template
  • Yazar: Prof.Dr.Meltem YILMAZ/Öğr.Gör.Dr.Duygu KOCA
  • Fiyat: 6.00TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: .5.00TL
  • Yayın Yılı: 2013

Engelsiz yaşam kılavuzu, öncelikle üniversite yerleşkelerinde engelli öğrencilerin dış mekan ve iç mekan kullanımlarından herkes ile eşit olarak yararlanabilmesine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; Bu Kılavuz'da iç ve dış mekanlarda uyulması gereken teknik özellikler ele alınmıştır. Kılavuzun hazırlanması Yüksek Öğretim Kurulu Özürlü Öğrenci Komisyonu'nun öncülüğünde gerçekleşmiştir. Başta Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya olmak üzere, YOK Özürlü Öğrenci Komisyonu eski başkanı Sayın Prof. Dr. Atilla Eriş'e, YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Şaban Çalış'a ve YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Sayın Doç. Dr. Hakan Sarı'ya ve diğer komisyon üyelerine, bu eserin oluşmasındaki desteklerinden ötürü Hacettepe Üniversitesi olarak teşekkür ederiz.
Üniversitemiz öğretim üyesi ve YÖK Özürlü Öğrenci Komisyonu üyesi Prof. Dr. Meltem Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Koca, üniversitemizde eğitimlerine devam etmekte olan engelli öğrencilerimizin de katılımı ile, üniversitemiz Beytepe yerleşkesinde var olan engelleri tespit ederek, bunları ortadan kaldıracak gerekli tasarım çözümlerini birlikte oluşturmuşlardır. Oluşturulan çözümler, 2 aşamalı bir proje ile Beytepe yerleşkemizde uygulanmıştır. Engelli öğrencilerin, yerleşkemizde gündelik yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmeleri için üniversite yönetimi olarak gerekli desteği her zaman sağlamaya çalışmış bulunuyoruz. Akademik araştırmalardan ve kullanıcıların katılımından oluşan sentez niteliğindeki bu eserin başka üniversitelerin yerleşkelerinde de yapılı çevrelerin oluşturulmasına katkıda bulunacağını ümit etmekteyiz. Bu eserin oluşturulmasında akademik personelin ve kullanıcı katılımının yanı sıra, ulusal ve uluslararası standartlar ve kurum çalışmaları da dikkate alınmıştır. Engelsiz Yaşam Kılavuzu'nun ülkemizin yapılı çevrelerinin oluşturulmasına katkıda bulunmasını ve geliştirilmesini diliyorum. Eserin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.