Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
>

Fizik Laboratuvarına Giriş ve Temel Fizik Deneyleri

CSS Template

 

  • Editör: Prof.Dr.Mehmet CANKURTARAN
  • Fiyat: 12.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 10.00TL
  • Yayın Yılı: 2018

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünde Fizik dersleri ve Fizik Laboratuvarları, öğrencilerin derslerde kuramsal olarak öğrendikleri kavramların ve çeşitli fiziksel olayların, laboratuvarda deneyler yaparak öğretilmesine ve pekiştirilmesine yardım edecek şekilde tasarlanmıştır.
Fizik Mühendisliği Bölümü kurulduğu günden beri, kendi öğrencilerinin yanında, Üniversitemizin Mühendislik ve Fen Fakülteleri birinci sınıf öğrencilerine de Fizik dersi ile birlikte Genel Fizik Laboratuvarı adı altında uygulamalı bir eğitim vererek, belirli ölçüde mühendislik kültürünün de alınmasına katkı sağlamaktadır. Uzun yılların deneyimi ve bilgi birikimi sonucunda bugünkü biçimini alan ve iki yarıyıla yayılan
Temel Fizik Laboratuvarı dersleri:
Temel fiziksel ilkeler, ölçme araçlarının ayrıntıları, bu araçların hedeflenen amaç için nasıl kullanılacağı, kuramsal formalizm ve bağıntılar, deney yapma prosedürü ve ölçümlerden istenen sonuçların nasıl hesaplanacağı, elde edilen sonuçlan değerlendirmek ve tartışmak şeklinde yoğun ve etkili bir öğrenme yöntemi sunmaktadır.
Fizik Laboratuvarı ders kitabı olarak kullanılan/kullanılacak olan bu kitabın editörlüğünü yapmayı kabul eden, titiz ve yoğun bir çalışmayla kitabı tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Cankurtaran'a ve deney kılavuzlarının hazırlanmasına destek veren Bölümümüz uzman ve araştırma görevlilerine, kitabın basılmasını sağlayan Hacettepe Üniversitesi Basımevine takdir ve teşekkürlerimi sunarım.