Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
>

Fizik Laboratuvarına Giriş ve Temel Fizik Deneyleri

CSS Template

 

  • Editör: Prof.Dr.Mehmet CANKURTARAN
  • Fiyat: 60.00 TL Hacettepe Öğrencileri İçin Fiyat: 40.00TL
  • Yayın Yılı: 2023

Bu ders kitabı Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Bölümlerde okuyan birinci sınıf öğrencilerine Güz ve Bahar yarıyıllarında verilen FİZ 101 Fizik Laboratuvarı I, FİZ 102 Fizik Laboratuvarı II, FIZ 103 Fizik Laboratuvarı I ve FİZ 117 Genel Fizik Laboratuvarı derslerinin kapsamındaki deneyleri ve gerekli kuramsal bilgileri içermektedir.
Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde: Fizik laboratuvarının amaçları, deney raporu yazılması, ölçme, deneysel hata (belirsizlik), doğruluk ve kesinlik, rastgele hataların istatistiksel analizi, rastgele hataların yayılması, anlamlı sayılar ve yuvarlama işlemi, grafik çizimi ve grafiksel analiz, en küçük kareler yöntemi ile doğru çakıştırma konuları kısaca anlatılmış ve örnekler verilmiştir. Birinci bölümün sonunda, deneysel verilerin analizi için basit bir örnek sunulmuştur.
Deney kılavuzları kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinde yer almaktadır. Her deney kılavuzunda o deneyde incelenen fiziksel kanun/olay/nicelik hakkında gerekli kuramsal bilgi ile deney düzeneği, deneyin yapılışı, deneysel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi hakkında yeterince ayrıntılı bilgi verilmiştir. Deney kılavuzları, deneye iyi hazırlanan öğrencilerin, laboratuvarda deneyi yaparken ve deney raporunu yazarken, zamanı verimli kullanmalarına olanak sağlayacak şekilde yazılmıştır.
Bu kitabın ilk baskısı Hacettepe Üniversitesi Basımevi tarafından 2018 yılında yapılmıştır. Aradan geçen dört yılda, FİZ 101 Fizik Laboratuvarı I ve FIZ 102 Fizik Laboratuvarı II derslerinde edinilen deneyim ve öğrencilerden gelen sorular ışığında, kitap dikkatle gözden geçirilerek yazım hataları ve ifade bozuklukları düzeltildi ve içeriği aynı kalmak kaydıyla metin her bakımdan iyileştirildi. Kitapta yer alan birçok Şekil yeniden çizildi. Söz konusu Şekilleri özenle çizen Dr. Meltem Babayiğit Cinali'ye teşekkürü borç bilirim.
Kitabın ikinci baskısının yayımlanmasını sağlayan Hacettepe Üniversitesi Yönetimine ve Hacettepe Üniversitesi Basımevi çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim.